Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dnia 04.07.2017 r. weszła w życie Uchwała nr L/1217/2017 Rady m. st. Warszawy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Uchwała wprowadza najważniejszą zmianę, mianowicie:

  • dla skuteczności przeprowadzenia przekształcenia wymagane jest obecnie, aby 50% właścicieli złożyło wniosek. Następnie, pozostałych właścicieli może zobowiązać sąd do przekształcenia we własność,
  • udzielona zostaje 95% bonifikata od opłaty.

Wnioski są do pobrania na stronie www.marinamokotow.pl a także w administracji osiedla przy ul. Warownej 1.
Wypełniony wniosek właściciel składa indywidualnie w Urzędzie Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Dowiedz się więcej z serwisu informacyjnego Gazety Prawnej.

Dzień Dziecka na osiedlu Marina Mokotów

W ostatnią niedzielę maja, tj. 28.05.br. odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Tegoroczny piknik przyciągnął uśmiechnięte i rozbawione dzieci, na które czekała moc atrakcji: trampolina do skakania, warsztaty baniek mydlanych, klaun modelujący baloniki, zabawy z animatorkami. I wszechobecna dziecięca muzyka. Przygotowany był poczęstunek –  dla każdego do skosztowania świeże owoce: jabłka, gruszki – a także wata cukrowa. Impreza odbyła się na terenie zielonym przy jeziorku.

 

Zawiadomienie o podjęciu uchwał

Na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy o własności lokali uprzejmie informujemy, że uchwały nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017 zostały podjęte, uzyskując następujące wyniki w głosowaniu:

  • uchwała nr 1/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 54,13% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 2,54%,
  • uchwała nr 2/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 55,27% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 1,21%,
  • uchwała nr 3/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 56,24% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 0,63%,
  • uchwała nr 4/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 54,89% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 1,79%,
  • uchwała nr 5/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 54,96% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 1,60%,
  • uchwała nr 6/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 56,20% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 0,35%,
  • uchwała nr 7/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 55,50% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 0,81%,
  • uchwała nr 8/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 50,16% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 5,94%.

Głosowanie przeprowadzono częściowo na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w dniu 09/03/2017 r. i częściowo w wyniku indywidualnego zbierania głosów. W związku w powyższym na podstawie art. 23 Ustawy o własności lokali uchwały zostały podjęte w dniu 12/05/2017 r.

Materiały po rocznym zebraniu Wspólnoty

W dniu 09.03.2017 r. odbyło się roczne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie. W załączonych materiałach znajdziecie Państwo szczegółowe omówienie warunków Porozumienia z Dom Development, protokół z zebrania oraz kartę do głosowania. Komplet oryginalnych dokumentów jest dostępny na stronie www.e-kartoteka.pl po zalogowaniu na konto właściciela.

Zebranie Wspólnoty Marina Mokotów 09.03.2017r.

Zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali, jako Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów zwołujemy zebranie właścicieli lokali, które odbędzie się w dniu 09.03.2017 r. o  godz. 18.00 w Sangate Hotel Airport (dawna Gromada), ul. 17 Stycznia 32.

W załączonych materiałach znajdą Państwo szczegółowe sprawozdanie z naszych działań w ubiegłym roku oraz propozycje na rok 2017 – zarówno dotyczące remontów jak  i finansowania poszczególnych usług. W oparciu o dane finansowe za ubiegły rok przygotowaliśmy plan gospodarczy na kolejny rok.

Instalacja światłowodu na osiedlu

Szanowni Państwo

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że na osiedlu trwa instalacja szybkiego światłowodu przez firmę Orange. Światłowód o prędkości nawet 600 Mb/s znacznie poprawi jakość usług internetowych.

Na naszą prośbę dla Państwa wygody do obsługi osiedla został oddelegowany specjalny pracownik,

Pani Anna Wala – kom. 513 361 740,

która odpowie na Państwa pytania z ominięciem ogólnej infolinii.

Dodatkowo wynegocjowanym bonusem dla każdego klienta z naszego osiedla będzie bon zakupowy od operatora o wartości 200 zł.

Piknik Rodzinny Marina Mokotów

Dnia 11.06. br odbył się Piknik Rodzinny na terenie osiedla Marina Mokotów. Tego dnia wspólnie rozpoczęliśmy sezon grillowy. Na ruszcie były smakołyki dostarczone przez nowe delikatesy internetowe PolskiKoszyk.pl

Dla dzieci przygotowana była moc atrakcji: zabawy z animatorkami, dmuchane baloniki, gra w rzutki.

Piknik odbył się na terenie zielonym przy jeziorku. Wszystkim towarzyszyły wspaniałe nastroje, dopisała pogoda a mieszkańcy licznie plażowali wokół jeziorka.

Informacje o rocznym zebraniu Wspólnoty

W dniu 31.03.2016 r. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie.

W załączeniu znajduje się protokół z zebrania oraz karty do głosowania.

W trakcie zebrania przedstawiono i omówiono uchwały będące w porządku zebrania. Właściciele obecni na zebraniu przyjęli do głosowania uchwały w wersji pierwotnej przedstawionej Państwu w materiałach na zebranie.

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowań podjętych na zebraniu nad poszczególnymi uchwałami:

1. Uchwała nr 01/2016 głosowało 10,7% ogółu mieszkańców na TAK 10,5% udziałów na NIE 0,0% udziałów
2. Uchwała nr 02/2016 głosowało 10,7% ogółu mieszkańców na TAK 10,5% udziałów na NIE 0,1% udziałów
3. Uchwała nr 03/2016 głosowało 10,5% ogółu mieszkańców na TAK 10,4% udziałów na NIE 0,1% udziałów
4. Uchwała nr 04/2016 głosowało 10,5% ogółu mieszkańców na TAK 10,3% udziałów na NIE 0,2% udziałów
5. Uchwała nr 05/2016 głosowało 10,3% ogółu mieszkańców na TAK 9,9% udziałów na NIE 0,4% udziałów
6. Uchwała nr 06/2016 głosowało 10,1% ogółu mieszkańców na TAK 10,1% udziałów na NIE 0,0% udziałów

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wspólnie z kancelarią prawną mec. Szmigiel omówił warunki Porozumienia Wspólnoty Marina Mokotów ze spółką Fort Mokotów sp. z o.o. w likwidacji, wskazując iż warunkiem niezbędnym wejścia w życie niniejszego Porozumienia, jest podjęcie stosownych uchwał przez członków Wspólnoty – w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 sierpnia 2016 r. Jest to równoznaczne z otrzymaniem przez członków Wspólnoty kwoty należnego odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych balkonów i tarasów.

Dotyczy to następujących uchwał:

Uchwała nr 07/2016 w sprawie w sprawie potwierdzenia umów przelewu na Wspólnotę roszczeń  z tytułu rękojmi za wady
Uchwała nr 08/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Fort Mokotów

Dalsze głosowanie uchwał odbywać się będzie w drodze indywidualnego zbierania głosów, zgodnie z art. 23 Ustawy o Własności Lokali. Właściciele uczestniczący z głosowaniach na zebraniu – w drodze indywidualnego zbierania głosów głosują jedynie uchwałę nr 07/2016 oraz uchwałę nr 08/2016.

Prosimy o wypełnienie karty do głosowania – poprzez podpis – i przekazanie / przesłanie jej do administracji lub wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do biura administracji.

Wypełnione karty do głosowania możecie Państwo również wrzucać do skrzynek na zwroty we własnym budynku – skrzynki będą regularnie sprawdzane przez pracowników administracji.

Witamy na nowej stronie internetowej

Serdecznie witamy Państwa na naszej odświeżonej stronie internetowej. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam lepiej komunikować się z Państwem.

Zebranie Wspólnoty Marina Mokotów 31.03.2016 r.

Zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów zwołujemy zebranie właścicieli lokali, które odbędzie się w dniu 31.03.2016r. o godz. 18.00. w Hotelu Gromada, ul. 17 Stycznia 32.

W załączonych materiałach znajdą Państwo szczegółowe sprawozdanie z naszych działań w ubiegłym roku oraz propozycje na rok 2016 – zarówno dotyczące remontów jak i finansowania poszczególnych usług.