Informacje o rocznym zebraniu Wspólnoty

W dniu 31.03.2016 r. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie.

W załączeniu znajduje się protokół z zebrania oraz karty do głosowania.

W trakcie zebrania przedstawiono i omówiono uchwały będące w porządku zebrania. Właściciele obecni na zebraniu przyjęli do głosowania uchwały w wersji pierwotnej przedstawionej Państwu w materiałach na zebranie.

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowań podjętych na zebraniu nad poszczególnymi uchwałami:

1. Uchwała nr 01/2016 głosowało 10,7% ogółu mieszkańców na TAK 10,5% udziałów na NIE 0,0% udziałów
2. Uchwała nr 02/2016 głosowało 10,7% ogółu mieszkańców na TAK 10,5% udziałów na NIE 0,1% udziałów
3. Uchwała nr 03/2016 głosowało 10,5% ogółu mieszkańców na TAK 10,4% udziałów na NIE 0,1% udziałów
4. Uchwała nr 04/2016 głosowało 10,5% ogółu mieszkańców na TAK 10,3% udziałów na NIE 0,2% udziałów
5. Uchwała nr 05/2016 głosowało 10,3% ogółu mieszkańców na TAK 9,9% udziałów na NIE 0,4% udziałów
6. Uchwała nr 06/2016 głosowało 10,1% ogółu mieszkańców na TAK 10,1% udziałów na NIE 0,0% udziałów

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wspólnie z kancelarią prawną mec. Szmigiel omówił warunki Porozumienia Wspólnoty Marina Mokotów ze spółką Fort Mokotów sp. z o.o. w likwidacji, wskazując iż warunkiem niezbędnym wejścia w życie niniejszego Porozumienia, jest podjęcie stosownych uchwał przez członków Wspólnoty – w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 sierpnia 2016 r. Jest to równoznaczne z otrzymaniem przez członków Wspólnoty kwoty należnego odszkodowania z tytułu wadliwie wykonanych balkonów i tarasów.

Dotyczy to następujących uchwał:

Uchwała nr 07/2016 w sprawie w sprawie potwierdzenia umów przelewu na Wspólnotę roszczeń  z tytułu rękojmi za wady
Uchwała nr 08/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Fort Mokotów

Dalsze głosowanie uchwał odbywać się będzie w drodze indywidualnego zbierania głosów, zgodnie z art. 23 Ustawy o Własności Lokali. Właściciele uczestniczący z głosowaniach na zebraniu – w drodze indywidualnego zbierania głosów głosują jedynie uchwałę nr 07/2016 oraz uchwałę nr 08/2016.

Prosimy o wypełnienie karty do głosowania – poprzez podpis – i przekazanie / przesłanie jej do administracji lub wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do biura administracji.

Wypełnione karty do głosowania możecie Państwo również wrzucać do skrzynek na zwroty we własnym budynku – skrzynki będą regularnie sprawdzane przez pracowników administracji.

Witamy na nowej stronie internetowej

Serdecznie witamy Państwa na naszej odświeżonej stronie internetowej. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam lepiej komunikować się z Państwem.

Zebranie Wspólnoty Marina Mokotów 31.03.2016 r.

Zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów zwołujemy zebranie właścicieli lokali, które odbędzie się w dniu 31.03.2016r. o godz. 18.00. w Hotelu Gromada, ul. 17 Stycznia 32.

W załączonych materiałach znajdą Państwo szczegółowe sprawozdanie z naszych działań w ubiegłym roku oraz propozycje na rok 2016 – zarówno dotyczące remontów jak i finansowania poszczególnych usług.

Uchwała nr 7/2012

Uchwała nr 7/2012 w sprawie sposobu usunięcia usterek i wad fizycznych nieruchomości.

Na zebraniu ogółu Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Marina Mokotów” w dniu 12.03.2015 r., Zarząd Wspólnoty został zobligowany do zakończenia głosowania uchwały nr 7/2012 w sprawie sposobu usunięcia usterek i wad fizycznych nieruchomości wspólnej oraz sposobu pokrycia kosztów z tym związanych.

Informujemy, że podjęcie Uchwały i zebranie odpowiedniej ilości umów cesji, pozwoli Zarządowi Wspólnoty na rozpoczęcie sporu sądowego z Deweloperem mającego na celu uzyskanie odszkodowania z tytułu wad fizycznych nieruchomości wspólnej. W efekcie Wspólnota może uzyskać 3 421 192,79 PLN na pokrycie kosztów wykonanych już remontów tarasów oraz na wykonanie kolejnych napraw tarasów zgłoszonych. Na taką łączną kwotę wysłane zostały wezwania do Fort Mokotów Sp. z o.o. w likwidacji.

Jeśli uchwała nie zostanie podjęta, Wspólnota będzie zmuszona do wykonywania remontów ze środków Funduszu Remontowego – a co za tym idzie – z pieniędzy każdego właściciela. Dlatego apelujemy do właścicieli, którzy jeszcze nie zagłosowali pod Uchwałą i nie oddali Umów Cesji o zagłosowanie bez zbędnej zwłoki. Spółka Fort Mokotów jest w bliska zakończenia procesu likwidacji, a jest to jedyna strona, od której Wspólnota może żądać odszkodowania.

Bardzo prosimy o zagłosowanie pod Uchwałą nr 7/2012 tych właścicieli, którzy dotychczas nie zagłosowali. Prosimy o złożenie Umowy Cesji w trzech egzemplarzach (jest to integralna część Uchwały).