ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OSIEDLA MARINA MOKOTÓW

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/2022 z dnia 02.11.2022 r. dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi utrzymania czystości Osiedla „Marina Mokotów” zostało rozstrzygnięte.

Doceniając Państwa zaangażowanie w przygotowaniu ofert, składamy podziękowania za udział w przedmiotowym zapytaniu.

Zapraszamy do składania ofert w kolejnych konkursach organizowanych przez Wspólnotę Marina Mokotów.