OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OSIEDLA MARINA MOKOTÓW

Szanowni Państwo,

ogłaszamy, iż WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „MARINA MOKOTÓW” W WARSZAWIE z siedzibą przy ul. Warownej 1 w Warszawie, REGON 140888600, NIP 525-239-35-04, (Zamawiający) rozpoczyna w dniu 02.11.2022 r. postępowanie dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi w zakresie stałego utrzymania czystości powierzchni wewnątrz budynków wraz z obowiązkiem utrzymania w czystości całości ciągów pieszych wraz z komunikacją ogólną w parkach oraz chodników i dróg wraz z podjazdami do garaży podziemnych oraz w zakresie utrzymania czystości zbiornika retencyjnego Osiedla Marina Mokotów w Warszawie.

Przedmiot zapytania ofertowego oraz warunki udziału w konkursie na utrzymanie czystości Osiedla Marina Mokotów określone są w załączonych dokumentach/Załącznikach. 

Zapytanie ofertowe_utrzymanie czystości_Osiedle Marina Mokotów
Załącznik nr 1-utrzymanie czystości_zakres i częstotliwość
Załącznik nr 3-utrzymanie czystości_wykaz środków rzeczowych-sprzętu do wykonania zamówienia
Załącznik nr 4-utrzymanie czystości_oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Załącznik nr 5-utrzymanie czystości_wykaz usług wykonanych lub wykonywanych
Załącznik nr 6-utrzymanie czystości_wykaz osób do realizacji zamówienia
Załącznik nr 7-utrzymanie czystości_zobowiązanie do zachowania poufności
Załącznik nr 8-utrzymanie czystości_plan sposobu realizacji zamówienia
Załącznik nr 9-utrzymanie czystości_Formularz ofertowy