PSZOKI – co warto o nich wiedzieć?

Porozmawiajmy o oszczędzaniu energii

Głosowanie uchwał

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MARINA MOKOTÓW 29.03.2023 R.

Szanowni Państwo,

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej
Marina Mokotów w Warszawie

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, Zarządca nieruchomości zaprasza wszystkich Właścicieli lokali na zebranie Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie, które odbędzie się:

Data: 29.03.2023 r., godz. 18:00
Miejsce zebrania: Sound Garden Hotel sp. z o.o.
sala „Opera” ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Porządek zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Wspólnoty za 2022 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządcy za 2022 rok.
 6. Przedstawienie projektów uchwał, głosowanie:
  Uchwała 1/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zarządu nieruchomością wspólną za rok 2022;
  Uchwała 2/2023 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2022;
  Uchwała 3/2023 w sprawie ustalenia planu gospodarczego na 2023 rok oraz zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej;
  Uchwała 4/2023 w sprawie realizacji inwestycji finansowanych z funduszu inwestycyjno – remontowego Wspólnoty;
  Uchwała 5/2023 w sprawie uchwalenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego;
  Uchwała 6/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządcy za rok 2022.
 7. Strefa płatnego parkowania na Osiedlu Marina Mokotów – przedstawienie zasad, dyskusja
 8. Wolne wnioski – pytania i odpowiedzi w sprawach dotyczących Osiedla.
 9. Zamknięcie zebrania.

Sprawozdanie zarządcy nieruchomości z działalności za 2022 r. oraz projekty ww. uchwał znajdą Państwo na panelu www.e-kartoteka w zakładce „Zaproszenie”

Zarządca nieruchomości

Integrum Management Sp. z o.o.
ul. Marcina Flisa 4, bud. B
02-247 Warszawa

ZABEZPIECZ SWOJE MIESZKANIE NA FERIE

ORGANIZACJA RUCHU –
UL. PRZEJAZD

Wspólnota Mieszkaniowa Marina Mokotów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnienia ruchu pojazdów na Osiedlu na ulicy Przejazd wdrożyła zaakceptowany przez Straż Miejską i uzgodniony z Radą Wspólnoty projekt stałej organizacji ruchu.

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PARKOWANIE POJAZDÓW ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZNAKAMI DROGOWYMI.

Wobec kierowców pojazdów, którzy nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym Straż Miejska będzie wszczynać postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczących zatrzymania i postoju.

MPWIK NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek warszawskiego MPWiK o nowe taryfy za wodę i ścieki.

Od czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy za 1 m³ wody i ścieków płacili 9,85 zł brutto, czyli o ponad 14% mniej niż w latach poprzednich.

Zgodnie z nową, zatwierdzoną Taryfą od 27.01.2023 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą:

 • W pierwszym roku (2023r.) jej obowiązywania – 4,29 zł/m3 wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, łącznie 10,88 zł.
 • W drugim roku (2024r.) – 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków, łącznie 11,46 zł.
 • W trzecim roku (2025r.) – 4,72 zł/m3 wody oraz 7,26 zł/m3 ścieków, łącznie 11,98 zł.

Nowe naliczenia wynikające ze zmiany stawki Członkowie WM Marina Mokotów otrzymają po rozliczeniu mediów za II półrocze 2022 r.