OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH OSIEDLA MARINA MOKOTÓW

Szanowni Państwo,

ogłaszamy, iż WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „MARINA MOKOTÓW” W WARSZAWIE z siedzibą przy ul. Warownej 1 w Warszawie, REGON 140888600, NIP 525-239-35-04, (Zamawiający) rozpoczyna w dniu 12.12.2022 r. postępowanie dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych zewnętrznych Osiedla „Marina Mokotów” w Warszawie.

Przedmiot zapytania ofertowego oraz warunki udziału w konkursie na utrzymanie zieleni Osiedla „Marina Mokotów” określone są w załączonych dokumentach.

Zapytanie przetarg_utrzymanie zielni_WM MMokotów_12.12.2022
Załącznik nr 1-utrzymanie zieleni_zakres i częstotliwość
Załącznik nr 3-utrzymanie zieleni_wykaz środków rzeczowych-sprzętu do wykonania zamówienia
Załącznik nr 4-utrzymanie zieleni_oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Załącznik nr 5-utrzymanie zieleni_wykaz usług wykonanych lub wykonywanych
Załącznik nr 6-utrzymanie zieleni_wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 7-utrzymanie zieleni_zobowiązanie do zachowania poufności
Załącznik nr 8-utrzymanie zieleni_plan sposobu realizacji zamówienia
Załącznik nr 9-utrzymanie zieleni_Formularz ofertowy_aktualny