Zebranie Wspólnoty Marina Mokotów 28.03.2019 r.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów, działając na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, 1496, 1506) o własności lokali, zawiadamia, iż dnia 28.03.2019 r. (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie właścicieli lokali. Miejsce zebrania: Sangate Hotel Airport (dawna Gromada), ul. Komitet Obrony Robotników 32.

W załączonych materiałach znajdą Państwo szczegółowe sprawozdanie z naszych działań w ubiegłym roku oraz propozycje na rok 2019 – zarówno dotyczące remontów jak i finansowania poszczególnych usług. W oparciu o dane finansowe za ubiegły rok przygotowaliśmy plan gospodarczy na kolejny rok.

Odbiór odpadów komunalnych od 1 sierpnia 2018 – firma MPO

Z dniem 1 sierpnia 2018, decyzją Urzędu m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Mokotów została zmieniona firma odbierająca odpady komunalne – z Lekaro na MPO. Od tego czasu występują znaczne i powszechne na wielu osiedlach problemy z wywozem śmieci.

Administracja WM „Marina Mokotów” podjęła działania mające na celu uskutecznić i przyspieszyć odbiór odpadów z naszego osiedla. Złożyliśmy zawiadomienia w formie telefonicznej, mailowej oraz listownej do następujących instytucji:

 • Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa (tel. 19115);
 • MPO – Zespół Obsługi Klienta dla Dzielnicy Mokotów (tel. 22 3910 247, 248, 249);
 • Urząd Dzielnicy Mokotów (tel. 22 443 64 00);
 • Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów (tel. 22 443 63 60);
 • Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy.

Aby wpłynąć na szybszą reakcję ww. organów, prosimy Państwa o składanie indywidualnych zawiadomień – zarówno telefonicznie (na numery wskazane powyżej), jak i korespondencyjnie – przykładowe pismo zamieściliśmy na e-kartotece, w sekcji dokumenty ► inne.

Zarządca nieruchomości zorganizował doraźny załadunek zalegających odpadów do dodatkowych kontenerów oraz ich zabezpieczenie do czasu odbioru przez MPO.

Zwróciliśmy się również do innych firm wywożących odpady komunalne o jak najszybszy wywóz śmieci z Mariny Mokotów (po wykonanej usłudze Administracja złoży wniosek o zwrot kosztów do BGOK Urzędu m.st. Warszawy).

Traktując priorytetowo kwestie bezpieczeństwa i zdrowia Mieszkańców, zapewniamy o stałym monitorowaniu sytuacji oraz wdrażaniu dalszych działaniach nastawionych na efekt w postaci przywrócenia porządku z odpadami na terenie „Mariny Mokotów”.

Międzynarodowe Przedszkole Tequesta

Międzynarodowe Przedszkole Tequesta, zaprasza na bezpłatne dni otwarte w każdy wtorek wakacji.
Imprezy będą odbywać się w godzinach 10.00-12.00.

Zapraszamy dzieci w wieku 1-6 lat na mnóstwo atrakcji, szalonych zabaw i wrażeń.
Ul. Przejazd 2, tel. 535 400 033

Dzień Dziecka

Dnia 8 czerwca (piątek) odbył się Piknik Rodzinny na terenie zielonym przy jeziorku. Dzieci licznie dopisały i z radością uczestniczyły we wspólnych zabawach przygotowanych na tę okazję. Odbył się pokaz baniek mydlanych, zabawy z klaunem oraz animatorkami. Zorganizowany został również poczęstunek – tradycyjnie wata cukrowa oraz świeże owoce. Zabawy na trampolinie rozpoczęły się z godzinnym opóźnieniem. Z tego też powodu, Piknik został przedłużony i trwał do godzin wczesnowieczornych.

 

Zawiadomienie o podjęciu uchwał 2-8/2018

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy o własności lokali uprzejmie informujemy, że uchwały nr 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018 zostały podjęte, uzyskując następujące wyniki w głosowaniu:

Nr uchwały Uchwała w sprawie Data poddania uchwały pod głosowanie Data podjęcia uchwały Wynik głosowania
Za
%
Przeciw
%
2/2018 przeznaczenia środków uzyskanych w ramach Porozumienia Wspólnoty z Dom Development 08.03.2018 07.06.2018 54,39 1,71
3/2018 przyjęcia sprawozdania z zarządu nieruchomością wspólną i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 08.03.2018 07.06.2018 54,59 1,28
4/2018 przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2017 08.03.2018 07.06.2018 55,21 0,66
5/2018 ustalenia planu gospodarczego na 2018 rok oraz zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej, dostawy wody, CO i odprowadzenia ścieków 08.03.2018 07.06.2018 54,18 1,39
6/2018 planu remontów i inwestycji na rok 2018 08.03.2018 07.06.2018 54,94 0,82
7/2018 wyrażenia zgody na połączenie dwóch lokali w budynku Rajska 6 08.03.2018 07.06.2018 55,23 0,27
8/2018 wyrażenia zgody na połączenie dwóch lokali w budynku Sztormowej 2 08.03.2018 07.06.2018 52,76 0,30

Głosowanie przeprowadzono częściowo na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w dniu 08/03/2018 r. i częściowo w wyniku indywidualnego zbierania głosów. W związku w powyższym na podstawie art. 23 Ustawy o własności lokali uchwały zostały podjęte w dniu 07.06.2018 r.

Zaproszenie na Piknik Rodzinny – 8 czerwca 2018

Zapraszamy wszystkie DZIECI wraz z RODZICAMI na Piknik Rodzinny na terenie osiedla Marina Mokotów, który odbędzie się dnia 8 czerwca (piątek) w godz. 17.30-19.30. Dla dzieci przygotowujemy moc atrakcji: słodki poczęstunek, zabawy z animatorami, dmuchane baloniki, klaun animator oraz dmuchane bańki. Piknik odbędzie się – jak co roku – na terenie zielonym przy jeziorku.

Dzień Dziecka w Tequesta – 7 czerwca 2018

Animacyjne szaleństwo w przedszkolu Tequesta z okazji Dnia Dziecka.
Impreza odbędzie się 7 czerwca, w godzinach 10.00-13.00.

 

Zapraszamy rodziców z dziećmi (w wieku przedszkolnym) na super zabawę:

 • prowadzący konferansjer
 • tańce synchroniczne
 • ogromne bańki mydlane
 • konkursy taneczne
 • gry drużynowe dla rodziny
 • chusty i tunele animacyjne
 • wata cukrowa
 • lody

Zabawa odbędzie się w parku koło boiska na Osiedlu Marina Mokotów!

Nowe regulacje przetwarzania danych osobowych – RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych. Wspólnota Mieszkaniowa Marina Mokotów jest administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z Ustawą, na każdego administratora danych osobowych nałożone są obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Firma Integrum Management sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy ze Wspólnotą.

Prosimy Państwa właścicieli o wyrażenie zgody poprzez złożenie „Oświadczenia członka Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Formularz zgody prosimy dostarczyć do administracji osiedla przy ul. Warownej 1 w Warszawie (osobiście, listownie, mailowo).

Zebranie Wspólnoty Marina Mokotów 08.03.2018 r.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów, działając na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 388 z późn. zm.) o własności lokali, zawiadamia, iż dnia 08.03.2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie właścicieli lokali. Miejsce zebrania: Sangate Hotel Airport (dawna Gromada), ul. Komitet Obrony Robotników 32.

W załączonych materiałach znajdą Państwo szczegółowe sprawozdanie z naszych działań w ubiegłym roku oraz propozycje na rok 2018 – zarówno dotyczące remontów jak i finansowania poszczególnych usług. W oparciu o dane finansowe za ubiegły rok przygotowaliśmy plan gospodarczy na kolejny rok.

Opinia prawna dotycząca przekształcenia użytkowego we własność

Rada m.st. Warszawy, działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w dniu 8 czerwca 2017 r. podjęła Uchwałę Nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Z uchwały podjętej przez Radę m. st. Warszawy wynika m.in. możliwość udzielenia 95% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.

Powyższe warunki przekształcenia są bardzo korzystne, jednakże sama procedura obwarowana jest wieloma wymogami formalnymi.  Zgodnie z przepisami ww. Ustawy wniosek o żądanie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności mogą złożyć właściciele lokali, którzy w dniu 13 października 2005 roku byli użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Z uwagi na zakończenie budowy Państwa budynku i sprzedaż lokali po wyżej wskazanej dacie, na chwilę obecną nie przysługuje Państwu prawo żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Obecnie trwają prace nad nowym projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, w którym mogą znaleźć się odmienne uwarunkowania.