STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Trwa procedowanie uruchomienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych, na terenie Osiedla.

Rozpatrywane są trzy modele realizacji i funkcjonowania stacji:

  1. Przekazanie do użytkowania stacji od dystrybutora energii POLENERGIA, w którym Wspólnota nie ponosi żadnych kosztów związanych z nabyciem oraz utrzymaniem stacji. Moc stacji AC (prąd stały) 22kW przy ładowaniu jednego auta oraz 11 kW przy ładowaniu dwóch aut jednocześnie.
  2. Dzierżawa stacji od komercyjnego usługodawcy, ze stałymi kosztami miesięcznymi dla Wspólnoty, na poziomie 500-1000 zł (w zależności od długości trwania umowy). W ramach współpracy dostawca zapewnia stałą usługę utrzymania stacji w pełnej sprawności technicznej. Moc stacji AC (prąd stały) 22kW przy ładowaniu jednego auta oraz 11 kW przy ładowaniu dwóch aut jednocześnie.
  3. Nabycie stacji umożliwiającej ładowanie prądem zmiennym (DC) o znacznej mocy umożliwiającej ładowanie samochodów elektrycznych w znacznie szybszym czasie. Wiąże się to jednak z koniecznością zakupu stacji o wartości 30-40 tyś. Euro.

Planowane jest również przeniesienie stacji w inne miejsce tj. miejsca parkingowe przy ul. Morskiej. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami budowy przyłącza energetycznego, dopuszczenia stacji do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego, przesunięcia latarni oraz odpowiedniego zagospodarowania terenu.

Opinie dotyczące potrzeb funkcjonowania stacji ładowania można kierować do administracji nieruchomości na adres e-mail:  administracja@marinamokotow.pl