OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OSIEDLA MARINA MOKOTÓW – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że komisja konkursowa podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie dokumentów do końca dnia 17.11.2022 r.

Biuro ul. Warowna 1 jest czynne do godz. 16.00, po godz. 16.00 dokumenty można zostawić u ochrony za pokwitowaniem.