Nowe regulacje przetwarzania danych osobowych – RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych. Wspólnota Mieszkaniowa Marina Mokotów jest administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z Ustawą, na każdego administratora danych osobowych nałożone są obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Firma Integrum Management sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy ze Wspólnotą.

Prosimy Państwa właścicieli o wyrażenie zgody poprzez złożenie „Oświadczenia członka Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Formularz zgody prosimy dostarczyć do administracji osiedla przy ul. Warownej 1 w Warszawie (osobiście, listownie, mailowo).

Zebranie Wspólnoty Marina Mokotów 08.03.2018 r.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów, działając na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 388 z późn. zm.) o własności lokali, zawiadamia, iż dnia 08.03.2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie właścicieli lokali. Miejsce zebrania: Sangate Hotel Airport (dawna Gromada), ul. Komitet Obrony Robotników 32.

W załączonych materiałach znajdą Państwo szczegółowe sprawozdanie z naszych działań w ubiegłym roku oraz propozycje na rok 2018 – zarówno dotyczące remontów jak i finansowania poszczególnych usług. W oparciu o dane finansowe za ubiegły rok przygotowaliśmy plan gospodarczy na kolejny rok.

Opinia prawna dotycząca przekształcenia użytkowego we własność

Rada m.st. Warszawy, działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w dniu 8 czerwca 2017 r. podjęła Uchwałę Nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Z uchwały podjętej przez Radę m. st. Warszawy wynika m.in. możliwość udzielenia 95% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.

Powyższe warunki przekształcenia są bardzo korzystne, jednakże sama procedura obwarowana jest wieloma wymogami formalnymi.  Zgodnie z przepisami ww. Ustawy wniosek o żądanie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności mogą złożyć właściciele lokali, którzy w dniu 13 października 2005 roku byli użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Z uwagi na zakończenie budowy Państwa budynku i sprzedaż lokali po wyżej wskazanej dacie, na chwilę obecną nie przysługuje Państwu prawo żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Obecnie trwają prace nad nowym projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, w którym mogą znaleźć się odmienne uwarunkowania.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dnia 04.07.2017 r. weszła w życie Uchwała nr L/1217/2017 Rady m. st. Warszawy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Uchwała wprowadza najważniejszą zmianę, mianowicie:

  • dla skuteczności przeprowadzenia przekształcenia wymagane jest obecnie, aby 50% właścicieli złożyło wniosek. Następnie, pozostałych właścicieli może zobowiązać sąd do przekształcenia we własność,
  • udzielona zostaje 95% bonifikata od opłaty.

Wnioski są do pobrania na stronie www.marinamokotow.pl a także w administracji osiedla przy ul. Warownej 1.
Wypełniony wniosek właściciel składa indywidualnie w Urzędzie Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Dowiedz się więcej z serwisu informacyjnego Gazety Prawnej.

Dzień Dziecka na osiedlu Marina Mokotów

W ostatnią niedzielę maja, tj. 28.05.br. odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Tegoroczny piknik przyciągnął uśmiechnięte i rozbawione dzieci, na które czekała moc atrakcji: trampolina do skakania, warsztaty baniek mydlanych, klaun modelujący baloniki, zabawy z animatorkami. I wszechobecna dziecięca muzyka. Przygotowany był poczęstunek –  dla każdego do skosztowania świeże owoce: jabłka, gruszki – a także wata cukrowa. Impreza odbyła się na terenie zielonym przy jeziorku.

 

Zawiadomienie o podjęciu uchwał

Na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy o własności lokali uprzejmie informujemy, że uchwały nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017 zostały podjęte, uzyskując następujące wyniki w głosowaniu:

  • uchwała nr 1/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 54,13% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 2,54%,
  • uchwała nr 2/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 55,27% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 1,21%,
  • uchwała nr 3/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 56,24% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 0,63%,
  • uchwała nr 4/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 54,89% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 1,79%,
  • uchwała nr 5/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 54,96% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 1,60%,
  • uchwała nr 6/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 56,20% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 0,35%,
  • uchwała nr 7/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 55,50% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 0,81%,
  • uchwała nr 8/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 50,16% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 5,94%.

Głosowanie przeprowadzono częściowo na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w dniu 09/03/2017 r. i częściowo w wyniku indywidualnego zbierania głosów. W związku w powyższym na podstawie art. 23 Ustawy o własności lokali uchwały zostały podjęte w dniu 12/05/2017 r.

Materiały po rocznym zebraniu Wspólnoty

W dniu 09.03.2017 r. odbyło się roczne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie. W załączonych materiałach znajdziecie Państwo szczegółowe omówienie warunków Porozumienia z Dom Development, protokół z zebrania oraz kartę do głosowania. Komplet oryginalnych dokumentów jest dostępny na stronie www.e-kartoteka.pl po zalogowaniu na konto właściciela.

Zebranie Wspólnoty Marina Mokotów 09.03.2017r.

Zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali, jako Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów zwołujemy zebranie właścicieli lokali, które odbędzie się w dniu 09.03.2017 r. o  godz. 18.00 w Sangate Hotel Airport (dawna Gromada), ul. 17 Stycznia 32.

W załączonych materiałach znajdą Państwo szczegółowe sprawozdanie z naszych działań w ubiegłym roku oraz propozycje na rok 2017 – zarówno dotyczące remontów jak  i finansowania poszczególnych usług. W oparciu o dane finansowe za ubiegły rok przygotowaliśmy plan gospodarczy na kolejny rok.

Instalacja światłowodu na osiedlu

Szanowni Państwo

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że na osiedlu trwa instalacja szybkiego światłowodu przez firmę Orange. Światłowód o prędkości nawet 600 Mb/s znacznie poprawi jakość usług internetowych.

Na naszą prośbę dla Państwa wygody do obsługi osiedla został oddelegowany specjalny pracownik,

Pani Anna Wala – kom. 513 361 740,

która odpowie na Państwa pytania z ominięciem ogólnej infolinii.

Dodatkowo wynegocjowanym bonusem dla każdego klienta z naszego osiedla będzie bon zakupowy od operatora o wartości 200 zł.

Piknik Rodzinny Marina Mokotów

Dnia 11.06. br odbył się Piknik Rodzinny na terenie osiedla Marina Mokotów. Tego dnia wspólnie rozpoczęliśmy sezon grillowy. Na ruszcie były smakołyki dostarczone przez nowe delikatesy internetowe PolskiKoszyk.pl

Dla dzieci przygotowana była moc atrakcji: zabawy z animatorkami, dmuchane baloniki, gra w rzutki.

Piknik odbył się na terenie zielonym przy jeziorku. Wszystkim towarzyszyły wspaniałe nastroje, dopisała pogoda a mieszkańcy licznie plażowali wokół jeziorka.