Zawiadomienie o podjęciu uchwał

Na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy o własności lokali uprzejmie informujemy, że uchwały nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017 zostały podjęte, uzyskując następujące wyniki w głosowaniu:

  • uchwała nr 1/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 54,13% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 2,54%,
  • uchwała nr 2/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 55,27% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 1,21%,
  • uchwała nr 3/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 56,24% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 0,63%,
  • uchwała nr 4/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 54,89% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 1,79%,
  • uchwała nr 5/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 54,96% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 1,60%,
  • uchwała nr 6/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 56,20% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 0,35%,
  • uchwała nr 7/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 55,50% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 0,81%,
  • uchwała nr 8/2017 – za przyjęciem uchwały głosowało 50,16% udziałów w nieruchomości wspólnej, przeciw – 5,94%.

Głosowanie przeprowadzono częściowo na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w dniu 09/03/2017 r. i częściowo w wyniku indywidualnego zbierania głosów. W związku w powyższym na podstawie art. 23 Ustawy o własności lokali uchwały zostały podjęte w dniu 12/05/2017 r.