Zawiadomienie o podjęciu uchwał 2-8/2018

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy o własności lokali uprzejmie informujemy, że uchwały nr 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018 zostały podjęte, uzyskując następujące wyniki w głosowaniu:

Nr uchwały Uchwała w sprawie Data poddania uchwały pod głosowanie Data podjęcia uchwały Wynik głosowania
Za
%
Przeciw
%
2/2018 przeznaczenia środków uzyskanych w ramach Porozumienia Wspólnoty z Dom Development 08.03.2018 07.06.2018 54,39 1,71
3/2018 przyjęcia sprawozdania z zarządu nieruchomością wspólną i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 08.03.2018 07.06.2018 54,59 1,28
4/2018 przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2017 08.03.2018 07.06.2018 55,21 0,66
5/2018 ustalenia planu gospodarczego na 2018 rok oraz zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej, dostawy wody, CO i odprowadzenia ścieków 08.03.2018 07.06.2018 54,18 1,39
6/2018 planu remontów i inwestycji na rok 2018 08.03.2018 07.06.2018 54,94 0,82
7/2018 wyrażenia zgody na połączenie dwóch lokali w budynku Rajska 6 08.03.2018 07.06.2018 55,23 0,27
8/2018 wyrażenia zgody na połączenie dwóch lokali w budynku Sztormowej 2 08.03.2018 07.06.2018 52,76 0,30

Głosowanie przeprowadzono częściowo na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w dniu 08/03/2018 r. i częściowo w wyniku indywidualnego zbierania głosów. W związku w powyższym na podstawie art. 23 Ustawy o własności lokali uchwały zostały podjęte w dniu 07.06.2018 r.