Nowe regulacje przetwarzania danych osobowych – RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych. Wspólnota Mieszkaniowa Marina Mokotów jest administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z Ustawą, na każdego administratora danych osobowych nałożone są obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Firma Integrum Management sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy ze Wspólnotą.

Prosimy Państwa właścicieli o wyrażenie zgody poprzez złożenie „Oświadczenia członka Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Formularz zgody prosimy dostarczyć do administracji osiedla przy ul. Warownej 1 w Warszawie (osobiście, listownie, mailowo).