Opinia prawna dotycząca przekształcenia użytkowego we własność

Rada m.st. Warszawy, działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w dniu 8 czerwca 2017 r. podjęła Uchwałę Nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Z uchwały podjętej przez Radę m. st. Warszawy wynika m.in. możliwość udzielenia 95% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.

Powyższe warunki przekształcenia są bardzo korzystne, jednakże sama procedura obwarowana jest wieloma wymogami formalnymi.  Zgodnie z przepisami ww. Ustawy wniosek o żądanie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności mogą złożyć właściciele lokali, którzy w dniu 13 października 2005 roku byli użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Z uwagi na zakończenie budowy Państwa budynku i sprzedaż lokali po wyżej wskazanej dacie, na chwilę obecną nie przysługuje Państwu prawo żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Obecnie trwają prace nad nowym projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, w którym mogą znaleźć się odmienne uwarunkowania.