Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dnia 04.07.2017 r. weszła w życie Uchwała nr L/1217/2017 Rady m. st. Warszawy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Uchwała wprowadza najważniejszą zmianę, mianowicie:

  • dla skuteczności przeprowadzenia przekształcenia wymagane jest obecnie, aby 50% właścicieli złożyło wniosek. Następnie, pozostałych właścicieli może zobowiązać sąd do przekształcenia we własność,
  • udzielona zostaje 95% bonifikata od opłaty.

Wnioski są do pobrania na stronie www.marinamokotow.pl a także w administracji osiedla przy ul. Warownej 1.
Wypełniony wniosek właściciel składa indywidualnie w Urzędzie Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Dowiedz się więcej z serwisu informacyjnego Gazety Prawnej.