Odbiór odpadów komunalnych od 1 sierpnia 2018 – firma MPO

Z dniem 1 sierpnia 2018, decyzją Urzędu m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Mokotów została zmieniona firma odbierająca odpady komunalne – z Lekaro na MPO. Od tego czasu występują znaczne i powszechne na wielu osiedlach problemy z wywozem śmieci.

Administracja WM „Marina Mokotów” podjęła działania mające na celu uskutecznić i przyspieszyć odbiór odpadów z naszego osiedla. Złożyliśmy zawiadomienia w formie telefonicznej, mailowej oraz listownej do następujących instytucji:

  • Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa (tel. 19115);
  • MPO – Zespół Obsługi Klienta dla Dzielnicy Mokotów (tel. 22 3910 247, 248, 249);
  • Urząd Dzielnicy Mokotów (tel. 22 443 64 00);
  • Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów (tel. 22 443 63 60);
  • Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy.

Aby wpłynąć na szybszą reakcję ww. organów, prosimy Państwa o składanie indywidualnych zawiadomień – zarówno telefonicznie (na numery wskazane powyżej), jak i korespondencyjnie – przykładowe pismo zamieściliśmy na e-kartotece, w sekcji dokumenty ► inne.

Zarządca nieruchomości zorganizował doraźny załadunek zalegających odpadów do dodatkowych kontenerów oraz ich zabezpieczenie do czasu odbioru przez MPO.

Zwróciliśmy się również do innych firm wywożących odpady komunalne o jak najszybszy wywóz śmieci z Mariny Mokotów (po wykonanej usłudze Administracja złoży wniosek o zwrot kosztów do BGOK Urzędu m.st. Warszawy).

Traktując priorytetowo kwestie bezpieczeństwa i zdrowia Mieszkańców, zapewniamy o stałym monitorowaniu sytuacji oraz wdrażaniu dalszych działaniach nastawionych na efekt w postaci przywrócenia porządku z odpadami na terenie „Mariny Mokotów”.