ZEBRANIE WSPÓLNOTY MARINA MOKOTÓW 10.05.2022 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, Zarządca nieruchomości zaprasza wszystkich Właścicieli lokali na zebranie Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie, które odbędzie się:

Data:  10.05.2022 r.,  godz. 18:00

Miejsce zebrania: Sound Garden Hotel sp. z o.o., sala Concerto

                    ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie

Porządek Zebrania, sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomości
za rok 2021 wraz z projektami Uchwał, Właściciele otrzymają na 14 dni
przed ww. terminem, na który Zebranie zostało zwołane.