ORGANIZACJA RUCHU –
UL. PRZEJAZD

Wspólnota Mieszkaniowa Marina Mokotów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnienia ruchu pojazdów na Osiedlu na ulicy Przejazd wdrożyła zaakceptowany przez Straż Miejską i uzgodniony z Radą Wspólnoty projekt stałej organizacji ruchu.

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PARKOWANIE POJAZDÓW ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZNAKAMI DROGOWYMI.

Wobec kierowców pojazdów, którzy nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym Straż Miejska będzie wszczynać postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczących zatrzymania i postoju.