URUCHOMIENIE OGRZEWANIA

Z uwagi na utrzymujące się w ostatnim czasie niskie temperatury załączają się węzły cieplne (c.o.).

Centralne ogrzewanie jest automatyczne i uruchamia je czujnik tzw. „pogodynka”.

Jak działa „pogodynka”:

Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej + 14°C „pogodynka” rozpocznie dostawę ciepła do instalacji centralnego ogrzewania. Urządzenie to otworzy dopływ ciepła do wymiennika c.o. i uruchomi automatycznie pompę centralnego ogrzewania.

Uruchomienie dostawy ciepła przez „pogodynkę” nie jest równoznaczne z natychmiastowym, wyczuwalnym podniesieniem się temperatury w lokalach, ponieważ proces podgrzania wody trwa. Czas od momentu uruchomienia c.o. do momentu gdy odczujemy, że grzejniki w lokalach są ciepłe zależy od wielu czynników m.in.: od wielkości lub rozległości instalacji, jej pojemności (ilości wody w instalacji, którą trzeba podgrzać), typu grzejników.

Po uruchomieniu centralnego ogrzewania np. przy temperaturze niewiele niższej niż + 14°C grzejniki w mieszkaniach nie będą gorące. Ich właściwa temperatura pracy będzie oscylowała w okolicach + 40°C. Dzieje się tak dlatego, że „pogodynka” steruje temperaturą centralnego ogrzewania, wyliczając właściwą temperaturę instalacji z tzw. krzywej grzania czyli krzywej określającej wymaganą temperaturę zasilania instalacji w zależności od temperatury zewnętrznej. Im temperatura zewnętrzna jest niższa tym temperatura wody w instalacji, a z nią również temperatura grzejnika, jest wyższa.

W przypadku, gdyby pomimo znacznego spadku temperatury oraz odkręcenia termostatów przy grzejnikach i zaworów w szachcie nadal nie uruchamia się u Państwa w lokalu centralne ogrzewanie, prosimy o zgłoszenie e-mail na adres: administracja@marinamokotow.pl