ZAKAZ STOSOWANIA I UŻYWANIA FAJERWERKÓW NA TERENIE CAŁEGO OSIEDLA

UWAGA!  

W związku z podjęciem Uchwały nr 8/2020, jako zarządca nieruchomości zwracamy uwagę Państwa, że:

WSPÓLNOTA WPROWADZIŁA BEZWZGLĘDNY I CAŁKOWITY ZAKAZ STOSOWANIA I UŻYWANIA FAJERWERKÓW I WSZELKICH WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH NA TERENIE CAŁEGO OSIEDLA MARINA MOKOTÓW – ZAKAZ DOTYCZY RÓWNIEŻ SYLWESTRA !

ATTENTION!

In connection with the adoption of Resolution No. 8/2020, as a property manager, we would like to draw your attention to the fact that:

THE COMMUNITY HAS INTRODUCED AN ABSOLUTE AND TOTAL BAN ON THE USE OF FIREWORKS AND ALL PYROTECHNIC ARTICLES IN THE ENTIRE MARINA MOKOTÓW ESTATE – THE BAN ALSO APPLIES TO NEW YEAR’S EVE !