Uchwała nr 7/2012

Uchwała nr 7/2012 w sprawie sposobu usunięcia usterek i wad fizycznych nieruchomości.

Na zebraniu ogółu Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej „Marina Mokotów” w dniu 12.03.2015 r., Zarząd Wspólnoty został zobligowany do zakończenia głosowania uchwały nr 7/2012 w sprawie sposobu usunięcia usterek i wad fizycznych nieruchomości wspólnej oraz sposobu pokrycia kosztów z tym związanych.

Informujemy, że podjęcie Uchwały i zebranie odpowiedniej ilości umów cesji, pozwoli Zarządowi Wspólnoty na rozpoczęcie sporu sądowego z Deweloperem mającego na celu uzyskanie odszkodowania z tytułu wad fizycznych nieruchomości wspólnej. W efekcie Wspólnota może uzyskać 3 421 192,79 PLN na pokrycie kosztów wykonanych już remontów tarasów oraz na wykonanie kolejnych napraw tarasów zgłoszonych. Na taką łączną kwotę wysłane zostały wezwania do Fort Mokotów Sp. z o.o. w likwidacji.

Jeśli uchwała nie zostanie podjęta, Wspólnota będzie zmuszona do wykonywania remontów ze środków Funduszu Remontowego – a co za tym idzie – z pieniędzy każdego właściciela. Dlatego apelujemy do właścicieli, którzy jeszcze nie zagłosowali pod Uchwałą i nie oddali Umów Cesji o zagłosowanie bez zbędnej zwłoki. Spółka Fort Mokotów jest w bliska zakończenia procesu likwidacji, a jest to jedyna strona, od której Wspólnota może żądać odszkodowania.

Bardzo prosimy o zagłosowanie pod Uchwałą nr 7/2012 tych właścicieli, którzy dotychczas nie zagłosowali. Prosimy o złożenie Umowy Cesji w trzech egzemplarzach (jest to integralna część Uchwały).