Wpisy (RSS) Administrator WWW

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MARINA MOKOTÓW 29.03.2023 R.

Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, Zarządca nieruchomości zaprasza wszystkich Właścicieli lokali na zebranie Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie, które odbędzie się: Data: 29.03.2023 r., godz. 18:00 Miejsce zebrania: Sound Garden Hotel sp. z […]

ORGANIZACJA RUCHU –
UL. PRZEJAZD

Wspólnota Mieszkaniowa Marina Mokotów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnienia ruchu pojazdów na Osiedlu na ulicy Przejazd wdrożyła zaakceptowany przez Straż Miejską i uzgodniony z Radą Wspólnoty projekt stałej organizacji ruchu. ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PARKOWANIE POJAZDÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZNAKAMI DROGOWYMI. Wobec kierowców pojazdów, którzy nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym Straż […]

MPWIK NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek warszawskiego MPWiK o nowe taryfy za wodę i ścieki. Od czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy za 1 m³ wody i ścieków płacili 9,85 zł brutto, czyli o ponad 14% mniej niż w latach poprzednich. Zgodnie z nową, zatwierdzoną Taryfą od 27.01.2023 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą: W pierwszym roku (2023r.) […]

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OSIEDLA MARINA MOKOTÓW

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/2022 z dnia 02.11.2022 r. dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi utrzymania czystości Osiedla „Marina Mokotów” zostało rozstrzygnięte. Doceniając Państwa zaangażowanie w przygotowaniu ofert, składamy podziękowania za udział w przedmiotowym zapytaniu. Zapraszamy do składania ofert w kolejnych konkursach organizowanych przez Wspólnotę Marina Mokotów.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH OSIEDLA MARINA MOKOTÓW

Szanowni Państwo, ogłaszamy, iż WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „MARINA MOKOTÓW” W WARSZAWIE z siedzibą przy ul. Warownej 1 w Warszawie, REGON 140888600, NIP 525-239-35-04, (Zamawiający) rozpoczyna w dniu 12.12.2022 r. postępowanie dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych zewnętrznych Osiedla „Marina Mokotów” w Warszawie. Przedmiot zapytania ofertowego oraz warunki udziału w konkursie na utrzymanie zieleni Osiedla „Marina Mokotów” określone […]